Расподела средстава 2017

На основу члана 5. члана 7 и члана 13. Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Кладово број: 400-51/2016-I од 28.10.2016.године, и на основу закључка  Општинског већа о прихватању обједињеног предлога програма који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Кладово у 2017.години број: 401-13/2017- II од 30.01.2017.године, Комисија за доделу средстава у области спорта на састанку одржаном 30.01.2017 доноси:

 

РЕШЕЊЕ

о одобреним средствима за финансирање или суфинансирање програма у области спорта за 2017. годину

 

Овим решењем утврђује се износ финансијких средстава која су одобрена спортским организацијама, а по Јавном позиву за учешће у расподели средстава из буџета општине Кладово за 2017. годину у финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта.

1.Обједињени предлог програма са укупним износом одобрених средстава:

Организације

Одобрена средства

1. ФК Ђердап Кладово

4.600.000,00

2. РФК Бродоремонт Кладово

2.007.625,00

3. ФК Кључ Подвршка

855.000,00

4. ОФС Кладово

1.000.000,00

5. OK Дунав Старс Кладово

605.000,00

6. ЖОК Ђердап Кладово

800.000,00

7. ЖКК Ђердап Кладово

455.000,00

8. MKK  Ђердап Кладово

2.000.000,00

9. ЖРK Ђердап Кладово

1.983.010,00

10. MРK Ђердап Кладово

1.500.000,00

11. OСР Шаран

30.000,00

12. OСР Гиборт

180.000,00

13. KСР Дунав

180.000,00

14. СД Стефанија Mихајловић Брза Паланка

110.000,00

15. Шах клуб Ђердап

360.000,00

16. ПД Врх Кладово

100.000,00

17. Кајакашки клуб Текија

69.000,00

18. Кик Бокс клуб Кладово Ђердап

253.000,00

19. Џудо Самбо клуб Ђердап Кладово

130.000,00

20. Kарате клуб Ђердап Кладово

530.000,00

21. Kарате клуб  Кладово Кладово

460.000,00

22. Удружење пензионера Кладово

50.000,00

23. Општинска фудбалска лига 11x150.000,00

1.650.000,00

24. Ронилачки спортски клуб Ђердап Кладово

55.000,00

Укупно:

19.962.635,00

 

2. У расподели средстава, фудбалски клубови који се такмиче у Општинској лиги Општине Кладово учествују по посебном програму, по коме су средства одобрена линеарно по 150.000,00 дин. Средства могу сами да расподеле по позицијама из Јавног позива, искључујући позицију 15.(судијски трошкови, трошкови делегата и других службених лица на утакмици), укупна средства за позицију 15. одобрена су Општинском фудбалском савезу Кладово.

3. Подносиоци програма дужни су да одобрена средства користе наменски, по позицијама.

4. Ово решење ступа на снагу са даном доношења.

5. Рок за жалбе је 7.фебруар 2017.године.

 

Председник комисије

с.р. Зоран Недељковић