Правилник

kladovo-grb

На основу члана 1., 137., 138., 139., 140. и 141.  Закона о спорту (Службени гласник РС бр. 10/2016) , Општинско веће општине Кладово дана  12. децембра 2016. године, на својој седници доноси:

ПРАВИЛНИК

 за рангирање спортских организација, приликом доделе средстава,  које остварују

општи интерес у области спорта у Општини Кладово

 

 

I  ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

 

Члан 1.

 

Бодовање спортских организација, врши се на основу следећих елемената:

 1. Статус спорта на националном нивоу,
 2. Традиција спортске организације,
 3. Ранг такмичења,
 4. Постигнути резултати и пласман у протекле 2 такмичарске сезоне,
 5. Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења,
 6. Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем,
 7. Број спортиста у такмичарском систему (сви узрасти),
 8. Број репрезентативаца Србије (сви узрасти),
 9. Трошкови спортских објеката (одржавање спортских терена и закуп спортских објеката),
 10. Капацитети – Финансијска самосталност спортске организације

Спортске организације из подручја рекреације, спорта лица са инвалидитетом, спортске организације из подручја школског спорта, општински грански спортски савези и општински територијални спортски савез не подлежу систему бодовања, него се финансијска средства за њих одређују само на основу понуђених годишњих програма.

Члан 2.

За рангирање спортских организација за средства на основу годишњих програма, које подлежу систему бодовања, користи се систем бодовања који је наведен у Табели бр. 1.

За спортове II групе спортова из националне категоризације спортова укупан број бодова се умањује за 30%, док за спортове III, IV, V и VI групе спортова из националне категоризације спортова укупан број бодова се умањује за 50%.

Члан 3.

Разрада по елементима вредновања спортских организација:

 I Статус спорта на националном нивоу

На основу националне категоризације спортских грана из које је гране спорта та спортска организација одређује се и број бодова за ту спортску организацију. Максимални број бодова по овом основу износи

II Традиција спортске организације

У односу на документ из којег је видљива година оснивања, односно почетка такмичења спортске организације одређује се и број бодова.

Максимални број бодова по овом основу износи 50.

III Ранг такмичења

Екипни спортови се разврставају од првог до шестог нивоа (први ниво је најнижи а шести највиши). Ако спортска организација има сениорску мушку и женску екипу у такмичењу, бодови се узимају само за једну екипу која  носи више бодова. Ако се спортска организација такмичи само са млађим узрасним категоријама (јуниори, кадети или пионири) број бодова се умањује за 30%.

Спортске организације из појединачних спортова се разврставају од првог до трећег нивоа (први ниво је најнижи а трећи највиши) могу добити максимални број бодова ако су у сениорском узрасту учествовале са најмање 5 такмичара на општинском, регионалном и државном првенству. Ако се спортска организација такмичила са мање од 5 такмичара сениора на неком од 3 нивоа такмичења, за сваког такмичара добија по 10% бодова од максималног броја бодова предвиђених за тај ниво такмичења. Ако се спортска организација такмичила само са млађим узрасним категоријама (јуниори, кадети или пионири) број бодова се умањује за 30%.

Ако нека спортска организација из појединачног спорта има и организовано лига такмичење за бодовање се узима онај број бодова који је повољнији за ту спортску организацију.

У случају да у екипном спорту постоје пет нивоа такмичења (осим у случају када нема „Супер лиге“ „А-лиге“), максимални број бодова се умањује за 10%, ако има четири нивоа за наредних 10% итд.

У појединачним спортовима, ако постоје само два нивоа такмичења, број бодова се умањује за 20%, а ако има само један ниво такмичења, максимални број бодова се умањује за 40% од максималног броја бодова.

У екипним спортовима постоје најчешће следећи нивои (рангови) такмичења и то:

 1. Општинске лиге
 2. Међуопштинске лиге (окружне…)
 3. Регионалне лиге (региналне, међуокружне, III лиге…)
 4. II лиге
 5. I лиге
 6. Националне лиге највишег ранга (Супер лиге, „А“ лиге…)

* Напомена: У екипним спортовима где нема „Супер лиге“ „А-лиге“, као највиши ранг се признаје I лига Србије (V ниво) и признаје се максимални број бодова по овом критеријуму.

 

У појединачним спортовима постоје следећи нивои (рангови) такмичења и то:

 1. Градско/општинско, oкружно, међуопштинско првенство
 2. Регионално првенство
 3. Државно првенство

Максимални број бодова по овом основу износи 50.

IV Постигнути резултати у протекле 2 такмичарске сезоне

IV/ЕС1 Екипни спортови – У зависности од ранга такмичења, броја клубова у систему такмичења и коначног пласмана (односно позиције на табели, која је подељена на четвртине) у лигашким такмичењима у претходне 2 године (односно такмичарске сезоне) додељује се одређени број бодова.

IV/ПС1 Појединачни спортови

Први ред- државна првенства –

Број бодова на првом месту у првом реду значи да су чланови спортске организације освојили 10% и више од укупног броја медаља које су додељене на сениорском првенству државе. Број бодова на другом месту у првом реду значи да су чланови спортске организације освојили од 5 до 9% од укупног броја медаља које су додељене на сениорском првенству државе. Број бодова на трећем месту у у првом реду значи да је освојена минимално 1 медаља на сениорском првенству државе.

Други ред- регионално пренство –

Број бодова на првом месту у другом реду значи да су чланови спортске организације освојили 20% и више од укупног броја медаља које су додељене на сениорском регионалном првенству. Број бодова на другом месту у у другом реду значи да су чланови спортске организације освојили од 10 до 19% од укупног броја медаља које су додељене на сениорском регионалном првенству. Број бодова на трећем месту у другом реду значи да је освојена од 1 до 9% од укупног броја медаља које су додељене на сениорском регионалном првенству.

Трећи ред – општинска првенства –

Број бодова на првом месту у трећем реду значи да су чланови спортске организације освојили 50% и више од укупног броја медаља које су додељене на општинском сениорском првенству. Број бодова на другом месту у трећем реду значи да су чланови спортске организације освојили од 25 до 49% од укупног броја медаља које су додељене на општинском сениорском првенству. Број бодова на трећем месту у трећем реду значи да је освојена од 1 до 24% од укупног броја медаља које су додељене на општинском сениорском првенству.

Ако спортска организација наступа само са млађим узрастима исти принцип се примењује и за тај узраст али се број бодова умањује за 30%.

Ако нека спортска организација из појединачног спорта има и организовано лига такмичење за бодовање се узима онај број бодова који је повољнији за ту спортску организацију.

У случају да у екипном спорту постоји пет нивоа такмичења, максимални број бодова се умањује за 10%, ако има четири нивоа за наредних 10% итд. У појединачним спортовима, ако постоје само два нивоа такмичења, број бодова се умањује за 20%, а ако има само један ниво такмичења, максимални број бодова се умањује за 40% од максималног броја бодова

Максимални број бодова по овом основу износи 130.

IV/ЕС2 Бонус бодови

Колективни спортови

Спортске организације из колективних спортова које су се у претходне 2 такмичарске сезоне пласирале у виши ниво такмичења  добијају бонус бодове за сваки пласман у виши ниво такмичења.

Број бонус бодова је приказан у табели и зависи од нивоа такмичења у којем је спортска организација учествовала и броја клубова у систему такмичења.

IV/ЕС3 Негативни бодови

Колективни спортови

Спортске организације из колективних спортова које су у претходне 2 такмичарске сезоне прешле у нижи ниво такмичења,  добијају негативне бодове за сваки прелаз у нижи ниво такмичења.

Негативни бодови су приказани у табели и зависе од нивоа такмичења у којем је спортска организација учествовала и броја клубова у систему такмичења.

IV/ПС2 Бонус бодови

Појединачни спортови

Спортске организације из појединачних спортова које су у претходне 2 такмичарске сезоне освојиле 25% и више од укупног броја медаља које су додељене на сениорском првенству добијају бонус бодове за свако сениорско првенство државе у којем је остварен овај резултат.

Спортске организације из појединачних спортова које су у претходне 2 такмичарске сезоне освојиле 40% и више од укупног броја медаља које су додељене на сениорском регионалном првенству добијају бонус бодове за свако регионалном првенство у којем је остварен овај резултат.

Спортске организације из појединачних спортова које су у претходне 2 такмичарске сезоне освојиле 75% и више од укупног броја медаља које су додељене на сениорском општинском првенству  добијају бонус бодове за свако општинско првенство у којем је остварен овај резултат.

Бројеви бонус бодова су приказани у табели.

IV/ПС3 Бонус бодови

Појединачни спортови

Спортске организације из појединачних спортова које у претходне 2 такмичарске сезоне нису освојиле ниједну од медаља које су додељене на сениорском првенству државе добијају негативне бодове за свако сениорско првенство државе у којем је остварен овај резултат.

Спортске организације из појединачних спортова које у претходне 2 такмичарске сезоне нису освојиле ниједну од медаља које су додељене на сениорском првенству АП Војводине  добијају негативне бодове за свако сениорско првенство АП Војводине у којем је остварен овај резултат.

Спортске организације из појединачних спортова које у претходне 2 такмичарске сезоне нису освојиле ниједну од медаља које су додељене на сениорском општинском првенству  добијају негативне бодове за свако сениорско општинско првенство у којем је остварен овај резултат.

Бројеви негативних бодова су приказани у табели.

* Напомена:

У случају да је спортска организација у претходне 2 такмичарске сезоне 2 пута испунила услов за бонус бодове или 2 пута остварила резултате за негативне бодове или једном испунила услов за бонус бодове и остварила резултат за негативне бодове, онда се бодови сабирају (што значи да број бодова, који је добијен сабирањем бонус бодова и негативних бодова може бити и позитиван и негативан).

V Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења

Екипни спортови – У бодовање се узима број екипа који се налази у редовном систему такмичења надлежног националног или регионално гранског спортског савеза у свим узрасним категоријама. Укупно се сабирају мушке и женске екипе ако спортска организација ради са оба пола.

Појединачни спортови – Да би се признала екипа у појединачном спорту неопходно је да је на регионалном првенству наступило најмање 10 такмичара или 5 такмичара на званичном државном првенству у тој узрасној категорији.

Максимални број бодова по овом основу износи 50.

VI Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем

Да би се признали бодови за спортског стручњака неопходно је да спортска организација достави за сваког тренера: 1. Копију адекватне дипломе за ту грану спорта, 2. Копију Уговора о ангажовању или Одлуку о именовању за тренера ако је тренер и члан клуба, 3. Копију лиценце надлежног националног гранског спортског савеза за текућу годину. Без достављене комплетне документације не могу се признати бодови по овом основу.

Свака спортска организација може да има само једног спортског стручњака по такмичарској селекцији (пионири, кадети, јуниори и сениори).

Максимални број бодова по овом основу износи 30.

VII Број спортиста у такмичарском систему (сви узрасти)

Спортске организације су дужне доставити оверени списак регистрованих спортиста (све узрасне категорије) који су наступили у такмичењима у протеклој години дана. Оверени списак оверава надлежни грански спортски савез који је организатор званичних такмичења.

Максимални број бодова по овом основу износи 25.

VIII Број репрезентативаца Србије (сви узрасти)

Бодују се само они репрезентативци Србије који су наступили на званичним кадетским, јуниорским и сениорским првенствима Балкана, Европе и Света у протеклих годину дана. У бодовање улазе и спортисти који су наступили на Олимпијским играма, Олимпијским играма младих, Медитеранским играма или Европским играма младих (EYOF). У бодовање не улазе пионирска такмичења на нивоу Европе и света. У прилогу обрасца се мора доставити копија званичног билтена шампионата из којег се може доказати да је тај спортиста наступио на том такмичењу. Бодују се само они спортисти који су у време одржавања европског или светског првенства били регистровани за ту спортску организацију.

Максимални број бодова по овом основу износи 25.

IX Трошкови одржавања спортских терена (струја, вода, грејање)

IXСТ Спортске организације које користе и одржавају отворене терене (фудбал и сл.) добијају одређени број бодова како је то предвиђено у табели, зависно да ли одржавају један или два терена.

Спортске организације које користе и одржавају затворене спортске објекте добијају одређени број бодова у зависности од величине коришћеног простора.

Максимални број бодова по овом основу износи 37,5.

IXСО Спортске организације које на основу уговора о закупу плаћају закуп у јавним спортским објектима, добијају одређени број бодова у зависности од тога са колико екипа учествују у систему такмичења, односно са колико екипа спроводе тренажни процес.

Спортске организације које не плаћају закуп у јавним спортским објектима не добијају бодове по овом основу.

Максимални број бодова по овом основу износи 35.

X Спортске организације добијају одређени број бодова у зависности од финансијске самосталности, односно од тога колико у претходној календарској години обезбеде финансијских средстава из осталих извора (средства која нису из буџета локалне самоуправе).

Максимални број бодова по овом основу износи 60.

Члан 4.

                Надлежна Комисија утврђује укупни износ средстава за спортске организације по два основа за годишње финансирање и то:

 • за спортске организације којима се финансијска средства одређују искључиво на основу понуђених годишњих програма (спортска рекреација, спорт лица са инвалидитетом, школски спорт, општински грански спортски савези, општински територијални спортски савез…)
 • за спортске организације из такмичарског спорта које улазе у систем бодовања

За спортске организације чијим програмима се задовољавају општи интереси наведени у члану 2. од тачке 1 до тачке 16 Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета Општине Кладово, спортске организације из подручја спортске рекреације, спорта лица са инвалидитетом, школског спорта, општински грански спортски савези и општински територијални спортски савез финансијска средства се одређују на основу квалитета понуђених годишњих програма.

На основу достављене документације Комисија врши бодовање за сваку спортску организацију која је ушла у систем валоризације Годишњих програма. На основу броја бодова утврђује се проценат (%) учешћа сваке спортске организације у укупном броју бодова. Након тога прави се ранг листа валоризованих спортских организација којима су одобрена финасијска средства за годишње програме. На основу процената и укупно одобрене суме финансијских средстава за Годишње програме спортске организације које су ушле у систем валоризације Годишњих програма утврђује се коначни финасијски план за сваку спортску организацију посебно.

II ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ

Члан 5.

           Да би носиоцу програма био одобрен програм којим се остварује општи интерес у области спорта (Посебни програм) носилац програма мора да испуни следеће услове:

 • да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом о спорту;
 • да има седиште на територији Општине:

Члан 6.

                Спортске организације у прописаном року достављају потребну документацију за суфинансирање посебних програма и то за:

 1. Обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
 2. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
 1. спречавање негативних појава у спорту у Општини (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);
 1. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Општина и спортских објеката у својини Општине кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;

Члан 7.

Након завршетка јавног позива Комисија врши валоризацију понуђених програма.

Понуђени програми који не задовољавају услове из Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета Општине Кладово или докуменација није комплетна Комисија одбацује и не предлаже њихово суфинансирање.

Програми који задовољавају све наведене услове, улазе у систем валоризације и на основу расположивих финансијских средстава Комисија доноси предлог финансијских средстава за сваки програм посебно.

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Валоризацију и бодовање понуђених годишњих и посебних програма спортских организација врши Скупштинска комисија општине Кладово.

Комисија има право да тражи допуну документације у року који се наведе у захтеву за допуну.

Члан 9.

                   Спортској организацији која је била предмет валоризације годишњих програма, након доношења одлуке Комисије биће достављено решење о износу финансијских средстава која су јој одобрена за редовне трошкове финансирања спортске организације.

Члан 10.

Спортска организација која је била предмет валоризације посебних програма има право да поднесе приговор Општинском већу на одлуку Комисије у року од осам дана од дана достављања одлуке.

Одлука Општинског већа донета по приговору је коначна и извршна.

Након коначности одлуке Општинског већа и доношења решења о износу финансијских средстава, спортска организација је у обавези да у року од осам дана потпише Уговор о коришћењу финансијских срестава. У случају да не приступи потписивању Уговора у наведеном року сматраће се да је спортска организација одустала од коришћења финансијских средстава.

Члан 11.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

П Р И Л О Г   П Р А В И Л Н И К А

За новије верзије WORD-a:

(ОБРАЗАЦ П1) ЗАХТЕВ за рангирање спортских организација, приликом доделе средстава, које остварују општи интерес у области спорта у Општини Кладово

За верзију WORD-a 97-2003:

(ОБРАЗАЦ П1) ЗАХТЕВ за рангирање спортских организација, приликом доделе средстава, које остварују општи интерес у области спорта у Општини Кладово