Програми-2017

Председник општине Кладово 26.12.2016. године расписао је ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће у расподели средстава из буџета Oпштине Кладово за 2017.годину у финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта.

Документа која достављате Комисију за доделу средстава у области спорта и такође постављате у ваш фолдер су:

1.ОБРАЗАЦ О1. - ПРИЈАВА на Јавни позив за финансирање или суфинансирање програма у области спорта

2.ОБРАЗАЦ П1. - ЗАХТЕВ за рангирање спортских организација, приликом доделе средстава, које остварују  општи интерес у области спорта у Општини Кладово

3.АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР - Годишњи програм

4.ИЗЈАВА о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или суфинансира пријављени програм у области спорта (саставни део ОБРАЗАЦ О1.)

5. Извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован (Извод из АПР-а)

6.Статут организације

7.Копија документа из које је видљив датум почетка рада

8.Списак такмичара који су наступали у прошлој такмичарској сезони.

9.Финансијски извештај спортске организације за 2016. годину оверен од стране одговорног лица. (Образложење: Документ о реализацији финансијског плана за 2016.годину оверен од стране председника спортске организације или финансијски извештај књиговодствене агенције закључно са 31.12.2016. године).

10.Завршни рачун за 2015. годину

Сва пратећа документација ових ОБРАЗАЦА такоће треба бити постављена у фолдер корисника (ако је поседује у електронској форми).

НАПОМЕНА: Ако неко није у могућности да преузме пратеће формуларе и обрасце исте може добити у Општини Кладово (обратите се секретарици председника). За све информације на располагању вам је број 060/0302108.

Молимо вас да у наредном периоду пратите ову страницу јер ће она бити главни сервис за СПОРТ у Општини Кладово.